Minggu, 22 Juli 2012

Ketentuan Idul Fitri Menurut PP Muhammadiyah

IDUL FITRI, 1 SYAWAL 1433 HIdul Fitri 1 Syawal 1433 H jatuh pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2012. Hal ini sebagaimana telah diumumkan oleh PP Muhammadiyah melalui Maklumat No 1/MLM/I.O/E/2012, tertanggal 15 Juni 2012 (surat terlampir), bahwa berdasarkan hasil Hisab Hakiki Wujudul Hilal yang telah dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, maka telah ditetapkan 1 Syawal 1433 H jatuh pada tanggal 19 Juli 2012. Sekali lagi ini berarti bahwa pelaksanaan Idul Fitri 1433 H menurut PP Muhammadiyah jatuh pada hari Ahad/Minggu tanggal 19 Juli 2012.

Menurut hasil hisab tersebut Ijtimak (konjungsi antara Matahari, bumi dan bulan) menjelang bulan Syawal telah terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2012. Namun saat matahari terbenam ketinggian bulan masih -04 derajat 37 menit  51 detik. Berarti hilal belum wujud. Karena Hilal belum wujud maka bulan Romadhan digenabkan 30 hari sehingga hari Sabtu, tanggal 18 Agustus masih puasa. Karena usia bulan qomariah tidak lebih dari 30 hari maka pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 dapat dipastikan bertepatan dengan 1 Syawal 1433 H, pada hari ini puasa wajib bulan romadhan telah berakhir dan disunahkan untuk melakukan sholad idul fitri.

Dengan ketetapan ini mudah-mudahan dapat mempermudah perencanaan dan pengelolaan ibadah kaum muslimin, sekaligus dapat menambah kehusuan dalam ibadah. InsyaAllah akan terjadi persamaan sebagian besar umat Islam Indonesia dalam pelaksanaan Hari Raya Iedul Fitri 1433 H, dan semoga hal ini dapat memperkuat ukhuwah islamiyah.

Yang ingin melihat atau mendownload Jadwal Imsyakiyah Ramadhan ada dibawah ini dan tentuan Kota anda Masing-masing pada kotak Pilih Kota.


Senin, 16 Januari 2012

NILUH LIA HANDAYANI MASUK ISLAM

Niluh adalah nama siswi SMP Negeri 2 Way Seputih dia duduk di kelas 8 yang masih berusia belasan, Niluh aktif dan rajin mengikuti kegiatan di SMPnya. Salah satu kegiatan yang diikuti adalah ekstra kurikuler yaitu Pencak Silat dari Perguruan Seni Beladiri Tapak Suci, yang diadakan setiap hari selasa dan jumat sore. 

KALKY AUTAR (Petunjuk Yang Maha Agung)

New Delhi, India
Seorang professor bahasa dari ALAHABAD UNIVERSITY INDIA dalam salah satu buku terakhirnya berjudul "KALKY AUTAR" (Petunjuk Yang Maha Agung) yang baru diterbitkan memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu.
Sang professor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah saw, karena menurutnya, sebenarnya Muhammad Rasulullah saw adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual.

Jumat, 28 Oktober 2011

SUNAH DAN BID'AH

PENDAHULUAN


Segala puji bagi Allah, kami melantunkan puja-puji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah SWT maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya,

Kitab Waktu Shalat

Bab Ke-1: Waktu-waktu Shalat Dan Keutamaannya Serta Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (an-Nisaa': 103)

291. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari mengakhirkan shalat (dalam satu riwayat: suatu shalat Ashar 4/18) pada masa pemerintahannya (5/17).

Kitab Shalat (Bukhori)

Bab Ke-1: Bagaimana Shalat Diwajibkan di Malam Isra'

Ibnu Abbas berkata, "Ketika Abu Sufyan menceritakan tentang Heraklius kepadaku, ia berkata, 'Nabi Muhammad saw menyuruh kami mendirikan shalat, berlaku jujur, dan menjaga diri dari segala sesuatu yang terlarang.'"[1]

Kitab Tayamum

Bab Ke-1: Firman Allah Ta'ala, "...lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu...." (al-Maa'idah: 6)
185. Aisyah istri Nabi Muhammad saw berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah saw dalam sebagian perjalanan-perjalanan beliau, sehingga ketika kami di Baida' atau di Dzatul Jaisy [ketika kami memasuki Madinah, 5/ 187], terputuslah kalungku [lalu Rasulullah saw menderumkan untanya dan turun]. Rasulullah saw berkenan mencarinya dan orang-orang menyertai (mengikuti) beliau. Mereka tidak di tempat yang ada air [dan mereka tidak membawa air, 4/ 195],

Kitab Salat Istisqa' (Minta Hujan)

1. Mengangkat kedua tangan saat berdoa minta hujan

  • Hadis riwayat Abdullah bin Zaid Al-Mazini, ia berkata:
    Rasulullah keluar menuju tempat salat untuk mengerjakan salat istisqa' (permohonan hujan). Beliau memindahkan selendangnya (rida) ketika menghadap kiblat. (Shahih Muslim No.1486)
  • Hadis riwayat Anas ra., ia berkata:

Kitab Salat Ied

1. Dibolehkan kaum wanita keluar pada hari raya menuju tempat salat dan mendengarkan khutbah dengan memisahkan diri dari kaum lelaki

  • Hadis riwayat Ibnu Abbas, ia berkata:
    Aku pernah ikut salat Idul Fitri bersama Nabi, Abu Bakar, Umar dan Usman. Mereka semua melakukan salat Ied sebelum khutbah, kemudian ia berkhutbah, ia berkata: Rasulullah turun, seola-olah aku melihat beliau ketika beliau dengan isyarat tangan mempersilakan kaum lelaki duduk. Kemudian beliau berjalan di antara barisan sampai ke tempat para wanita. Beliau disertai Bilal. Lalu beliau membaca: Hai Nabi, apabila para wanita yang beriman mendatangimu untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Beliau membaca ayat ini hingga akhir. Lalu beliau bertanya: Apakah kalian akan berjanji setia? Seorang wanita satu-satunya di antara mereka menjawab tegas: Ya, wahai Nabi Allah! Saat itu tidak diketahui siapa wanita tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: Bersedekahlah kalian! Bilal membentangkan pakaiannya seraya berkata: Marilah, demi bapak ibuku sebagai tebusan kalian! Mereka pun segera melemparkan gelang dan cincin ke dalam pakaian Bilal. (Shahih Muslim No.1464)
Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template